Kossor på Kolhättans Ekogård
Kolhättans Ekogård

Kolhättans Ekogård

Kolhättans Ekogård ligger i södra Bohuslän, 9 km norr om Stenungsund, vid färjeläget Kolhättan - Svanesund.

Vi vill att vår närmiljö ska vara vinnande på vårt sätt att bedriva jord- och skogsbruk. Detta är vår ledstjärna i allt vi gör på gården.

Genom vårt miljöengagemeng sedan sjuttiotalet har vi sett stora förändringar för flora och fauna inom både jord och skogsbruk. Många arter har minskat kraftigt, och till och med försvunnit ur vissa landskapstyper. Sånglärkan t.ex. har minskat med 70% på 25 år.

Vi vill hjälpa till att ändra den negativa trenden. Bara genom enkla åtgärder har vi sett stora positiva förändringar i växt- och djurliv.

Kontakt:

Jan-Olof Larsson 0706-993643
Barbro Norneby Larsson 0706-722243
info@ekogard.se

Hitta hit

Karta: Kolhättan Ekogård

© Kolhättans Ekogård 2017

Foto: Thomas Liebig och Kai Norneby