Hjortar i skogen på Kolhättans Ekogård

Kronhjort i jakthägn

Kronhjort har funnits i detta område sedan istiden och varit en viktig del i människors liv.

Vårt hjortbestånd är så pass litet att kronhjortarna kan följa sin naturliga livsrytm. Endast pyrschjakt (smygjakt) bedrivs för att inte stressa djuren vid jakt. Man kan på detta sätt komma mycket nära djuren.

Många hamlade träd finns och skördas som vinterfoder till hjortarna.

Djuren besiktigas och tas om hand vid vårt gårdsslakteri.

Kontakt:

Jan-Olof Larsson 0706-993643
Barbro Norneby Larsson 0706-722243
info@ekogard.se

Hitta hit

Karta: Kolhättan Ekogård

© Kolhättans Ekogård 2017

Foto: Thomas Liebig och Kai Norneby