Kolhättans Ekogårds nybyggda slakteri

Gårdsslakteri

Vi tror på småskalig, ekologiskt hållbar animalieproduktion.

Djuren slaktas vid vårt egna, nybyggda gårdsslakteri. Slakteriet är en EU godkänd anläggning för slakt och vilthantering och är även KRAV-certifierat.

Genom att ha ett eget slakteri slipper djuren den stress som uppkommer vid transport till en ovan miljö. Djuren slaktas i en van, trygg miljö då vi endast slaktar våra egna djur. Mindre stress leder till en ökad köttkvalité. Köttet hängmöras för ytterligare höjd kvalité och vacuumförpackas för ökad hållbarhet.

Vi annonserar på hemsidan när vi har kött till försäljning. Eftersom kvaliteten på köttet varierar med djuret, kommer även priserna att variera. Försäljning sker från vår gårdsbutik.

Om du är intresserad av att köpa kött, ring oss eller maila på info@ekogard.se

Kontakt:

Jan-Olof Larsson 0706-993643
Barbro Norneby Larsson 0706-722243
info@ekogard.se

Hitta hit

Karta: Kolhättan Ekogård

© Kolhättans Ekogård 2017

Foto: Thomas Liebig och Kai Norneby